Absolutorium udzielone

22 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Lesznowola poświęcona wykonaniu budżetu za rok 2016. Wójt Gminy Maria Jolanta Batycka - Wąsik przedstawiła radzie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016. Po przedstawieniu sprawozdania, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lesznowola oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej jednogłośnie udzieliliśmy absolutorium za 2016 rok. Gratulacje Pani Wójt!!!

Zmień rozmiar tekstu:
Marcin Kania na Facebook.com