Zniszczone ogrodzenie dawnego KPGO Mysiadło
Podjąłem działania mające na celu naprawę lub usunięcie uszkodzonego ogrodzenia na granicy z rowem melioracyjnym B - 4. W moim przekonaniu uszkodzone ogrodzenie zagraża swobodnemu przepływowi wód opadowych w rowie B - 4. Przypomnę, że kilka dni temu został on wykoszony i uporządkowany na całej swej długości a właśnie do tego rowu odprowadzane są wody opadowe z całego Mysiadła i większej części Nowej Iwicznej.
Zmień rozmiar tekstu:
Marcin Kania na Facebook.com