Budowa drogi dla rowerów na ul. Puławskiej

Korzystając z otrzymanych informacji podaję najnowsze wieści dotyczące budowy drogi dla rowerów na ul. Puławskiej na odcinku od ul. Domaniewskiej do granicy m.st. Warszawy. Obecnie opracowywany jest Program Funkcjonalno - Użytkowy. Jest to dokument wymagany do ogłoszenia przetargu w trybie "zaprojektuj i wybuduj" a także do zgłoszenia projektu do dofinansowania ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. PF-U jest obecnie na etapie uwag, liczę że będzie gotowy w lipcu. Nie podam obecnie terminu przetargu, ponieważ w przygotowaniu przez ZDM jest co najmniej kilkanaście przetargów na projekty i budowę tras rowerowych i trudno ocenić ich kolejność. Więcej informacji wkrótce.

Zmień rozmiar tekstu:
Marcin Kania na Facebook.com