Mobilny Punkt Informacyjny w Lesznowoli
Informuję, że w Urzędzie Gminy Lesznowola, ul. GRN 60 05-506 Lesznowola w dniu 18 lutego 2015 r. (środa) w godzinach 9.30-14.30 Pani Justyna Wietrzycka Konsultant Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Warszawie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie udzielała bezpłatnych konsultacji na temat Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności. Zainteresowani uzyskają m. in. Informacje na temat programów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz na temat możliwości założenia i rozwoju działalności gospodarczej ze wsparciem ze środków unijnych. Ponadto zostaną rozdane materiały informacyjno – promocyjne. Więcej…
Zmień rozmiar tekstu:
Marcin Kania na Facebook.com