Modernizacja przepompowni przy ul. Osiedlowej w Mysiadle

Zakres prac obejmował wymianę skorodowanego zbiornika przepompowni (20-letniego, z czarnej stali) na nowy zbiornik wraz z uzbrojeniem, tj. prowadnicami pomstami, pokrywami, przewodami i krućcami. Zakres prac obejmował również montaż zasów kanalizacyjnych. Przy okazji odtworzono teren i zamontowano nowe ogrodzenie przepompowni. Modernizacja umożliwi dalszą i bezawaryjną eksploatację samej przepompowni. Terminowa i sprawna realizacja ww. inwestycji była bardzo ważna. Dziękuję Lesznowolskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu (LPK) za jej realizację.
Zmień rozmiar tekstu:
Marcin Kania na Facebook.com