Budowa oświetlenia w ul. Poprzecznej w Mysiadle
Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia w ul. Poprzecznej w Mysiadle poinformowała o podpisaniu umowy z firmą BUDWEX Usługi Elektryczno - Budowlane Mieczysław Wasilewski, Truskaw, ul. 3 Maja 89, 05-080 Izabelin. Budowa oświetlenia w ul. Poprzecznej w Mysiadle obejmuje w szczególności: - montaż i stawianie słupów linii kablowej - 8 szt., - montaż przewodów izolowanych linii kablowej typu YAKXs 4x25mm2 - 0,248 km, - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - 8 szt., - montaż skrzynki oświetlenia ulicznego SON - 1 szt.
Zmień rozmiar tekstu:
Marcin Kania na Facebook.com