2. przetarg na budowę ul. Błędnej w Zamieniu
Właśnie został ogłoszony 2. przetarg na budowę ul. Błędnej oraz budowę rurociągów zrzutowych dla odprowadzania ścieków deszczowych z sieci gminnej kanalizacji deszczowej w Zamieniu. Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Błędnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Arakową do końca działki nr ew. 5/30 w Zamieniu. Odprowadzenie wód deszczowych przewidziano poprzez system lokalnej kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wód jest kanał deszczowy w ul. Błędnej i ul. Arakowej. Przedmiotem zamówienia jest również budowa pięciu rurociągów zrzutowych z istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w Zamieniu i odprowadzenie nadmiaru wód opadowych do rowów melioracyjnych Nr 12 i 12A poprzez umocnione wyloty kanalizacyjne fi 200 mm z zastosowaniem odpowiednich regulatorów przepływu. Termin realizacji: do dnia 27.02.2015 r.
Zmień rozmiar tekstu:
Marcin Kania na Facebook.com